Онлайн-трансляція

Груповой чат

Повідомлення

30.05.2024
03:02

Будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть у систему!

Щоб отримати доступ до навчальних матеріалів, потрібно зареєструватися та підтвердити, що ви є медичним працівником.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання освітніх та інформаційно-консультаційних послуг

 

Цей Договір публічної оферти про надання освітніх та інформаційно-консультаційних послуг встановлює умови та порядок надання платних та безкоштовних послуг на сайті https://likar.education/ (далі – «Сайт»).

Цей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМЕД СЕРВІС» (надалі за текстом – «ТОВ АРМЕД СЕРВІС»), що створена та діє відповідно до законодавства України, в особі директора Стадничука Гліба Миколайовича, який діє на підставі Статуту з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник, Клієнт), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та/або оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця  https://likar.education/;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця  https://likar.education/;

– заповнення реєстраційної форми, форми завантаження файлу, що розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця  https://likar.education/;

– письмове (в тому числі в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті  https://likar.education/.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://likar.education/.

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформаційно-консультаційних, освітніх послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://likar.education/.

«Замовник» – будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://likar.education/ та акцептувала даний Договір з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи.

«Виконавець» – суб’єкт господарювання, ТОВ АРМЕД СЕРВІС, що надає інформаційно-консультаційні, освітні послуги та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Клієнт» – «Замовник», що здійснив/ла оплату послуги.

«Сайт»  – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://likar.education/, який є  основним джерелом  інформування Клієнтів,  Замовників та належить ТОВ АРМЕД СЕРВІС.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформаційно-консультаційних, освітніх послуг, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна).

3.3. Детальний опис послуги чи освітнього продукту розміщений на відповідній сторінці Веб-сайту Виконавця  https://likar.education/.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:  виконувати умови даного Договору;  надати Замовнику Послуги належної якості;  об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті  https://likar.education/.

4.2. Виконавець має право:  в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;  інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

– своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

– ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

– оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://likar.education/;

– вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту  https://likar.education/ шляхом заповнення реєстраційної форми, форми завантаження файлів та/або додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “У кошик”, або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки “Купити”, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту  https://likar.education/.

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту  https://likar.education/. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту  https://likar.education/ сплачується Замовником в гривнях.

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або

7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

7.3.3. за допомогою сервісу інтернет-еквайрингу FONDY.

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником не пізніше трьох календарних днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох календарних днів.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, комісії платіжних систем, комісії за переказ коштів та інші).

7.7. Після отримання доступу до відповідних файлів або після отримання Послуги, повернення коштів неможливе.

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://likar.education/ та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору: Реквізити Виконавця.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується надсиланням електронного листа, на електронну адресу Замовника вказану при реєстрації/замовленні Послуги, з підтвердженням успішного здійснення оплати.

На додатковий запит Замовника Виконавець може надіслати квитанцію-підтвердження про здійснення оплати за відповідні Послуги.

8.3. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту. У разі, якщо протягом 7-ми (семи) днів з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://likar.education/.  У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://likar.education/, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб. Будь-яке відтворення, поширення чи ре публікація матеріалів розміщених, чи отриманих з сайту https://likar.education/ заборонена.

11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМЕД СЕРВІС»

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпро, вул. Савченка Юрія, будинок 1А, кімната 63.

Код за ЄДРПОУ 43112456

Банківські реквізити:

IBAN UA863808050000000026009652899

у АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805

Валюта: UAH

Телефон +38 096 247 65 67

E-mail: armed@armed.org.ua